Kako se ultimate igra?

1

Igrišče

Utimate se praviloma igra na travnatih igriščih pravokotnih oblik, ki imajo na vsakem koncu končne cone. Med obema končnima conama pa je osrednji del igrišča. Na travnatih površinah je velikost igrišča podobna nogometnemu, in sicer je igrišče dolgo 100 metrov, široko 37 metrov, končna cona pa je dolga 18 metrov. Za igranje ultimata v dvoranah se uporabljajo rokometna igrišča, ki so 45 metrov dolga in 25 metrov široka, od tega je 6 metrov končne cone.

2

Igralci

Ultimate frizbi igrata dve ekipi, na travnatih igriščih vsako ekipo sestavlja 7 igralcev oz. igralk, na peščenih igriščih in igriščih v dvorani pa ekipo sestavlja 5 igralcev oz. igralk. V kategoriji OPEN sestava ekipe ni predpisana, medtem ko morajo biti v kategoriji MIXED pri vsaki ekipi na igrišči najmanj 3 punce. Obstaja pa tudi WOMEN kategorija, kjer pa ekipe sestavljajo samo dekleta.

3

Začetek igre

Tekma ter igra po vsaki doseženi točki se prične z začetnim metom, imenovanim »pull«, pred katerim se vsi igralci postavijo za prednjo črto svoje končne cone, ki jo v tem napadu branijo. Začetni met izvajajo igralci, ki so v zadnjem napadu dosegli točko in so sedaj v obrambi, prvi začetni met pa se izvede na podlagi žreba. Izvede se lahko le v trenutku, ko je nasprotnik pripravljen na igro in to signalizira z dvignjeno roko nad glavo. Namen začetnega meta je, da poizkušamo vreči disk čim dlje od končne cone, ki jo igralci branijo. Nasprotna ekipa prične z igro tam, kjer je pristal disk ob začetnem metu.

4

Podajanje frizbija in doseganje točk

Igralci napadalne ekipe poskušajo z izvedenimi podajami doseči točko. Disk se lahko podaja v vse smeri do soigralcev. Igralec, ki v roki drži disk, se imenuje podajalec in se ne sme premikati razen s pivotiranjem okoli stojne noge. Obrambni igralec oz. »marker« je igralec, ki krije podajalca. Podajalec ima na voljo 10 sekund (na prostem) oz. 8 sekund (v dvorani), da poda disk svojemu soigralcu. Če tega v omenjenem času ne stori, pride do spremembe v posesti diska.

Točka se doseže tako, da ekipa izvede uspešno podajo (soigralec ulovi disk) v končni coni nasprotnika. Po vsaki doseženi točki se igra takoj nadaljuje, ekipi zamenjata strani igrišča in igra se prične z začetnim metom.

5

Izguba frizbija

Izguba frizbija pomeni spremembo njegove posesti, ekipa, ki je izgubila frizbi pa se iz napadalne ekipe spremeni v ekipo, ki brani. Ekipa, ki je do tedaj branila, lahko takoj pobere frizbi in nadaljuje igro tako, da prične napadat nasprotnikovo končno cono.

Do spremembe posesti pride v primeru neuspešnih podaj naprimer, ko napadalni ekipi frizbi pade na tla,ga ulovijo v avtu, obrambna ekipa prestreže ali blokira met ipd.

6

Menjave igralcev

Igralci, ki ne igrajo, lahko zamenjajo svoje soigralce po vsaki doseženi točki. Menjave med točko so dovoljene zgolj v primeru, ko pride do poškodbe igralcev.

7

Fizični kontakti

Ultimate frizbi je šport, v katerem kontakt med igralci ni dovoljen. Prepovedane so tudi vse telesne blokade, kot jih je moč srečati pri drugih športih (npr. košarka). Vsak kontakt je prekršek.

8

Prekrški

V kolikor pride med igralci do fizičnega kontakta, je storjen prekršek. Če prekršek ne vpliva na posest frizbija, se igra lahko nadaljuje tako kot, je bila posest diska pridobljena t.j. kot da je bil frizbi uspešno ulovljen. Igralec, ki stori prekršek se izrazi o tem, ali se strinja s tem ali ne. V kolikor se ne strinja s tem , da je storil prekršek, se igra ponovi (disk se vrne podajalcu).

9

Sojenje

Ultimate frizbi ne pozna sodnikov. Igrqalci sami nosiljo odgovornost klicanja prekrškov, avtov in drugih kršitev pravil. Pri tem nastala nesoglasja rešujejo neposredno vpleteni igralci sami. Zaradi odsotnosti sodnikov je izredno pomemben fair-play med igralci.

10

Fair play

Ultimate frizbi daje velik poudarek medsebojnemu spoštovanju in spodbuja fair play-a. Spodbuja tekmovalnost, ki pa nikoli ne sme preseči meje spoštovanja med igralci in mora biti v skladu s pravili. Izredno pomemben je užitek igranja, vsi igralci se morajo med igro dobro počutiti in v njej uživati.

S pomočjo lestvice se ekipe po vsaki odigrani tekmi medsebojno ocenijo. Ob razglasitvi rezultatov se ekipi z najvišjim seštevkom ocen podeli nagrada za športni duh. Ta nagrada ima enako težo kot osvojitev prvega mesta.