Ultimate - šport brez sodnikov

Ultimate je moštvena igra, pri kateri si nasproti stojita dve sedemčlanski oz. petčlanski ekipi. Je kombinacija neprestanega gibanja, atletske vzdržljivosti in znanja podajanja frizbija. Igra se na igrišču, ki je podobno ameriškemu nogometu. Cilj igre je doseči točko v nasprotnikovi končni coni, ki jo ekipa doseže z uspešno podajo igralcu, ki stoji oz. steče v končno cono, katero v posameznem napadu igralci napadajo. 

Igralec, ki ima v roki frizbi, se ne sme z njim premikati, dovoljeno je le gibanje in pivotiranje okoli stojne noge. Ko igralec v polnem šprintu ulovi frizbi, se mora čim prej ustaviti, šele nato ga lahko poda svojemu soigralcu oz. ga poda naprej v prvih treh korakih zaustavljanja, kar pa je izredno težko. Ekipa se v napadu z uspešnimi podajami med soigralci približuje nasprotnikovi končni coni. Število podaj je neomejeno, podaje so dovoljene na vse strani po celem igrišču in ekipa ima v posesti frizbi tako dolgo, dokler so podaje uspešno izvedene po zraku. V primeru, da se frizbi dotakne tal, da podaja ni izvedena v desetih oz. osmih sekundah, da igralec ali igralka ujame frizbi izven označenega igrišča, da je prestrežen ali zbit na tla s strani obrambnih igralcev, pride takoj do spremembe v posesti frizbija. Ta sprememba se imenuje »turnover«; ekipa v napadu postane ekipa v obrambi in spremeni se tudi smer napada.

Ekipa v obrambi poizkuša ustaviti napredovanje napadalcev proti njihovi končni coni s pokrivanjem vsakega igralca (podobno kot pri nogometu ali košarki). Pri pokrivanju je izredno pomembno dejstvo, da je fizični kontakt prepovedan in da se napadalec lahko odkriva v vsak prazen prostor na igrišču. Teorija obrambe govori o tem, da napadalec ne bo nikdar podal soigralcu, ki je dobro pokrit, saj je velikokrat rezultat te odločitve prestrežena podaja. Iz tega sledi, da se napadalci poizkušajo otresti svojega obrambnega igralca in prejeti podajo, medtem ko obrambni igralci naredijo vse, kar je v njihovi moči in v okviru fair playa, da ostanejo čim bliže napadalcu in s tem povečajo možnost za »turnover«.

Tekma ponavadi traja toliko časa, dokler ena izmed ekip ne doseže 17 točk. Razdeljena je na dva dela, ki se imenujeta polčas. Ko ena izmed ekip doseže 9 točk, se konča prvi polčas. Polčas traja od 5 do 10 minut. V primeru časovne stiske ali premalo zagotovljenih igralnih površin, se tekma omeji z igralnim časom, ki variira od 45 min do 1 ure 30 min. V primeru, ko je igra omejena s časom in le ta poteče med samo točko, se igra ne prekine, ampak se točka odigra do konca. Vsaka točka se prične z začetnim metom iz končne cone, imenovanim »pull«, ki ga izvede ekipa, ki je nazadnje dosegla točko (Dreu, 2009).

Ultimate trenutno šteje preko 100.000 aktivnih igralcev in se ga igra kar v 40 državah. Mednje s ponosom prištevamo tudi Slovenijo, kjer se Športno društvo Frizmi, registrirano leta 2005, eno od treh društev v tej panogi na Slovenskem, trudi približati to igro vsem, ki se radi ukvarjajo s športom in obenem zabavajo. Športno društvo Frizmi se pogumno udeležuje tekmovanj na Madžarskem, v Italiji, v Avstriji, na Češkem in Hrvaškem kljub dejstvu, da še išče sponzorje, ki bi bili pripravljeni pokriti vsaj del stroškov, ki nastajajo z najemom dvorane za treninge in tekmovanja v tujini.

Viri:
Dreu, M. (2009). Ultimate, njegove pojavne oblike in značilnosti.
ŠD Frizmi